Ekmen: “İşçi, emekli ve memurun ekmeğine göz dikerek kamuda  tasarruf sağlanamaz”

Ekmen: “İşçi, emekli ve memurun ekmeğine göz dikerek kamuda tasarruf sağlanamaz”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kamuoyuna duyurulan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ile ilgili olarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. İşçi, emekli ve memurun ekmeğine göz dikerek kamuda tasarruf sağlanamayacağını belirten Ekmen, Bütçenin yüzde birini dahi karşılayamayacak tasarruf genelgeleriyle bir yere varılamayacağını ifade etti.

“Vatandaşı tasarruf edeceğinize ve ekonomiyi düzelteceğinize ikna
edemezsiniz.”
Nasıl ki enflasyonun düşeceğine vatandaşı ikna edemiyorsunuz, tasarrufa da
ikna edemezsiniz diyen Ekmen, daha önce 2021 ve 2023 yılında yayınlanan
genelgeler ve bu konuda alınmış benzer önlemler olduğunu, fakat elde edilen
sonuçlara dair hiçbir verinin paylaşılmadığını ifade etti. Daha önce hem Genel
Kurul’da hem de yazılı soru önergesi ile ilgili bakana önceden alınmış olan
tasarruf tedbirlerinin sonuçlarını sorduğunu fakat hala genelgelerin
akıbetlerini bilmediklerini belirten Ekmen, yeni yayınlanan paketin de
belirsizlikler içerdiğini ve herhangi bir rakam zikredilmediğini söyledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gibi iktidarın elinde olan bazı belediyelerin
tasarruf genelgesi yayınlanacak diye önceden alelacele araç kiralama ihalesi
yaptığına dikkat çeken Ekmen, iktidarın eylemleri ve söylemleriyle güven
vermediğini ifade ederek tasarruf paketinin kusurlarını şöyle sıraladı:
Bugün geldiğimiz noktada ekonomide birkaç ismi değiştirmekle, politika faizini
beş katına artırmakla, dolaylı vergileri acımasızca artırmakla, emeklinin kırk
yaşındaki arabasına bir kez daha vergi salmak, bir annenin sürekli tükettiği
çocuk bezine ek vergi koymak, her insanın zaruri olarak tükettiği hijyen
malzemelerinin vergisini artırmakla bir yere gelemeyeceğimiz ortada. Çünkü
bu bir yıl içerisinde Kur Koruma Mevduat Programı için ödenen para yine 2
trilyon lirayı aşmış durumda. Tarihimizde, belki de ilk kezdir, ödediğimiz faiz
ana paranın üstüne çıkmıştır. Yani faizleri durmadan ödüyoruz, bir türlü ana
parayı bile eritebilir bir hale getiremiyoruz.
Attığınız iftiralarla yüzleşmediğiniz müddetçe bir şeyleri yoluna koyamazsınız
diyen Ekmen, sözlerine şöyle devam etti: “Dün darbeci, PKK'lı veya terörist
ilan ettiğiniz, körfez ülkeleriyle ilişkilerinizi düzeltmenizin nasıl ki vatandaş
vicdanında bir karşılığı yok, ekonomide de dün hakkını yediklerinizden özür
dilemedikçe, dün yaptığınız yanlışları kamuoyunda açıklamadıkça enflasyonun
düşürüleceğine, tasarrufun yapılacağına vatandaşı ikna edemezsiniz.”

“Ekonomik başarı için yönetimde dürüst ve şeffaf olunmalıdır.”
Sayın Şimşek, Hazine ile Merkez Bankası arasındaki arka kapı döviz
satışlarına imkân veren protokolü iptal ederse Merkez Bankası yüz
milyonlarca dolar tasarrufa geçer diyen Ekmen, “en büyük tasarruf bu değil
midir” diye sordu. Memurun bindiği servis aracından, işçiye verilen giyim
çekinden tasarruf oluyor da Merkez Bankası'nın kafasına göre yüz milyonlarca
dolar satmasından mı tasarruf edemeyeceğiz diyen Ekmen, KKM için harcanan
paralar şeffaf bir şekilde ortaya konulmalıdır dedi.
Milletvekili Ekmen, TÜİK, ENAG, İTO, TÜRKİŞ enflasyon verileri arasındaki
çelişki toplumu ikna edecek bir şekilde açıklanmalıdır dedi. “Toplumun
hissettiği enflasyon ile TÜİK'in bu halde dahi açıklamış olduğu enflasyon ve
ENAG'ın, TÜRKİŞ'in enflasyonu arasındaki fark nasıl ortaya çıkmaktadır?” diye
sorarak, bu şeffaflık gösterilmediği müddetçe hiçbir tasarruf politikasının
sonuç vermeyeceğini ifade etti. Dürüst olalım Tasarruf Paketinde birçok şey
var diyen Ekmen, önemli bir kısmı sıradan memurun ve işçinin hayatında
sonuç üretecek bazı kalemler dışında sonuç üretecek birçok kalem bu pakette
yok dedi.
“Bütün bunları denetleyecek sahici bir sistem kurmadıkça tasarruftan
bahsedemezsiniz.”
Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, tasarruftan bahsedilebilmesi için yapılması
gerekenleri tek tek şöyle sıraladı:
1. Bu tasarruf genelgesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Mardin'e veya
Hatay'a gittiğinde Ankara'dan bine yakın polisin özel uçaklarla oraya sevk
edilmesinden vazgeçilecek mi?
2. Sayın Cumhurbaşkanı bu cuma namaza gittiğinde dakikalarca kamerayla
kaydedilen yüzlerce araca tekabül eden konvoydan vazgeçilecek mi?

3. Sayın Cumhurbaşkanı Külliye uhdesinde bulunan, bir iddiaya göre 8 başka
bir iddiaya göre 17 uçaktan en az birini satacak mı? Bakanlar yurt içinde özel
uçağa binmekten vazgeçecek mi?
4. Bunları yapmadıkça hangi tasarruftan bahsedebiliriz? Memurun bindiği
servis aracına göz koyan bir tasarruf anlayışı ne kadar başarılı olabilir?
5. Milletvekillerini, belediye başkanlarını, bürokratları bağlayacak siyasi etik
yasası çıkmadıkça; kimin hangi kalemde yolsuzluk yaptığını, tasarrufu yapıp
yapmadığını nereden tespit edeceksiniz?
6. Bünyesine aldığı tüm şirketlerin kardan zarara geçtiği büyük bir kara delik
olan Varlık fonuna son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz.
7. Kamu İhale Kurumunun resmi raporlarına göre rakamsal olarak yüz
milyarlarca lirayı geçen davetiyeli ihale sistemine son vermedikçe tasarruftan
bahsedemezsiniz.
8. Cumhurbaşkanının özel ödeneklerden hesapsız bir şekilde para harcamasını
kontrol altına almadıkça, servis araçlarına son vererek tasarruf edemezsiniz.
9. Sayıştay gerçek bir denetim yapmadıkça, eski hüviyetine kavuşmadıkça
Sayıştay raporlarının gereği yapılmadıkça, Sayıştay denetçilerinin raporlarının
kırpılmasını engellemedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz.
10. Özel hesap, özel ödenek, fon gibi denetimsiz ve şeffaf olmayan yollarla
yapılan harcamalara son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz.
11. Hazine dışındaki kurumların kafasına göre kamu özel iş birliği kapsamında
devlet adına garanti vermesini engellemedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz.
12. Kamu borçlanmasındaki kur, faiz, likidite, refinansman, kredi risklerinin
basiretli bir şekilde değerlendirmesi hususlarında temel ilkeler koymadıkça
tasarruftan bahsedemezsiniz.